วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ Exam P (Preliminary study for Actuarial)

เรื่องสอบคณิตศาสตร์ประกันภัย

คณิตศาสตร์ประกันภัยแบ่งออกเป็นสองสายครับ คือ สายชีวิต ของ SOA กับ วินาศภัย CAS โดยการสอบในช่วงแรกจะเหมือนกัน แต่ช่วงหลังจะต่างกัน จะเหมือนกันใน 5 ตัวแรก ประกอบไปด้วย
1.Exam 1/P      ความน่าจะเป็น
2.Exam 2/FM    การเงิน
3.Exam 3/MFE  การหาราคา option
4.Exam 3/MLC โมเดลประกันชีวิต (จริงๆฝั่งวินาศภัยจะมีวิชานี่แยกต่างหาก แต่สามารถสอบ MLC ของทางชีวิตแทนได้ครับ) 
5.Exam 4/C Loss Model
โดยในการสมัครสอบ 5 วิชานี้ สมัครได้ทาง website SOA ครับ
โดยตารางสอบดูได้จาก 
โดย SOA จะมีส่วนลดให้ประเทศไทยนะครับ ทำให้ประหยัดได้พอสมควรดังนั้นควรสมัครส่วนลดก่อนที่
โดยโหลดใบสมัครมากรอกและส่งไปทางเมลล์ที่เขาให้มาครับผม
ส่วนเรื่องหนังสือที่อ่านกันที่เห็นมีสามสำนักนะครับ
ASM ,ACTEX ,BPP

ส่วนใครที่สนใจสอบแต่ไม่รู้จะหาซื้อหนังสือได้ที่ไหน
หรือว่าหาซื้ิอได้แต่ราคาแพงมากมาย
ผมมีหนังสือกับแนวข้อสอบของ Exam P จัดจำหน่ายนะครับ
ของ ACTEX กับ BPP
เนื้อหารวม 1 พันกว่าหน้า ไฟล์ .PDF  3 เล่ม
ใครสนใจก็เมลล์เข้ามานะครับ  wishinsurance@gmail.com
เดี่ยวมีส่งตัวอย่างให้ดูก่อนได้ครับ
***แถมฟรีข้ิอสอบเก่า 153 ข้อพร้อมเฉลยของ SOA