วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นโยบายความเป็นส่วนตัว

     ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยรู้ทุกเรื่องประกันภัยไทย มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในการประกันภัยหรือบุคคลที่ขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับการประกันภัย คือการเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อกัน ไม่แถลงความเท็จต่อกัน ดังนั้นทางเราจึงอยากจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันภัย ซึ่งในตอนนี้การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตยังเป็นเรื่องที่ยาก ที่จะค้นเจอข้อมูลความจริงบางประการเกี่ยวกับการประกันภัย ทำให้ยากแก่การเข้าใจ ทางเรามีนโยบายในการนำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้
การเข้าเยี่ยมชมเข้าเว็ปไซต์
     ท่านสามารถค้นหาข้อมูลภายในเว็ปไซต์ได้อย่างอิสระและเปิดเผยข้อมูลความรู้อย่างแท้จริง
ไม่มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยในธุรกิจบริษัทประกันภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
การรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่
     ทางเราจะนำข้อมูลจากค้นคว้าค้นหาตามเว็ปไซต์และ/หรือประสบการณ์ต่างๆข้อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้พบประสบเหตุการณ์เ้กี่ยวกับประกันภัย นำมาเผยแพร่ หากข้อมูลใดเป็นที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากเว็ปไซต์นี้ใช้เผยแพร่ความรู้และอุทาหรณ์้เตือนใจเกี่ยวกับการประกันภัยเท่านั้นมิใช่ทำเพื่อผลประโยชน์หรือทำลายธุรกิจใดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  และเนื่องจากข้อมูลมีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตอยู่แล้วแต่ทางเรารวบรวมจัดทำข้อมูลมาใหม่เพื่อง่ายต่อการอธิบายและเข้าใจสำหรับบุคคลทั่วไป

"This post confirms my ownership of the site and that this site adheres to Google AdSense program policies and Terms and Conditions."