วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รวมรายชื่อ บริษัทประกันชีวิตและเว็ปไซต์ทั้งหมดในประเทศไทย (พ.ศ.2556)

รวมรายชื่อ บริษัทประกันชีวิตและเว็ปไซต์ทั้งหมดในประเทศไทย (พ.ศ.2556)
01           บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)            www.bla.co.th
02           บริษัท กรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด            www.krungthai-axa.co.th
03           บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด           www.generali.co.th
04           บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.tokiomarine.co.th
05           บริษัท ไทยคาร์ดิฟประกันชีวิต จำกัด                      www.thaicardif.com
06           บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด                                 www.thailife.com
07           บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)           www.scblife.co.th
08           บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                      www.thaire.co.th
09           บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด                                 www.ocean.co.th
10           บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด                                 www.thanachartlife.co.th
11           บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด                       www.builife.com
12           บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด                       www.scilife.co.th
13           บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.prudential.co.th
14           บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด                                 www.finansalife.com
15           บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด                                 www.muangthai.co.th
16           บริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.manulife.co.th
17           บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                      www.siamsamsung.co.th
18           บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด                                             www.dhipayalife.co.th
19           บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                 www.ulife.in.th
20           บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด           www.aia.co.th
21           บริษัท อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)           www.azay.co.th
22           บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด                                 www.southeastlife.com
23           บริษัท เอซไลฟ์แอสชัวรันซ์ จำกัด                                 www.acelife.co.th
24           บริษัท แอ๊ดวานซ์ไลฟ์แอสชัวรันส์ จำกัด                      www.alife.co.th
25           บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด                                  www.inglife.co.th