วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รวมรายชื่อ บริษัทประกันวินาศภัยและเว็ปไซต์ทั้งหมดในประเทศไทย (พ.ศ.2556)

รวมรายชื่อ บริษัทประกันวินาศภัยและเว็ปไซต์ทั้งหมดในประเทศไทย (พ.ศ.2556)
01           บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)                     www.kamolinsurance.com
02           บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)                www.bangkokinsurance.com
03           บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด                        www.bangkokhealthinsurance.com
04           บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด                      www.kpi.co.th
05           บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด         www.rvp.co.th
06           บริษัท คิวบีอีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด            www.qbe.com
07           บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด       www.kskinsurance.co.th
08           บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)                      www.charaninsurance.com
09           บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด     www.generali.co.th
10           บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)              www.cpyins.com
11           บริษัท ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด               www.chubb.com
12           บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด                         www.chinains.co.th
13           บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)                    www.cigna.co.th
14           บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)                      www.dhipaya.co.th
15           บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)                    www.deves.co.th
16           บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)                       www.thaiins.com
17           บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด                               www.thaihealth.co.th
18           บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด                            www.thaipat.co.th
19           บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)    www.scsmg.co.th
20           บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)                    www.thaire.co.th
21           บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)                         www.thaisri.com
22           บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)              www.tsi.co.th
23           บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด                                   www.thanachartinsurance.co.th
24           บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)                      www.navakij.co.th
25           บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)                      www.namsengins.co.th
26           บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด                            www.newindia.co.in
27           บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด                       www.aiggeneral.co.th
28           บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)             www.bui.co.th
29           บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)     www.sagi.co.th
30           บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด             www.bupa.co.th
31           บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)                                www.safety.co.th
32           บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)                    www.thaivivat.co.th
33           บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด                   www.srimuang.co.th
34           บริษัท พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด                               -
35           บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด                                     www.phutthatham.com
36           บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด                                  www.thaipaiboon.com
37           บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)                 www.falconinsurance.co.th
38           บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด              www.phoenix-ins.co.th
39           บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด                     www.ms-ins.co.th
40           บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)                     www.mittare.com
41           บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)                 www.muangthaiinsurance.com
42           บริษัท ยูเนี่ยนอิเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)          www.uinter.co.th
43           บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด                                        www.viriyah.co.th
44           บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด                        www.thaimedical-care.com
45           บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด                                   www.songserm.co.th
46           บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด     www.sompojapanthai.com
47           บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด                                      www.siamcityins.com
48           บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)                       www.union-insurance.com
49           บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)                      www.upp.co.th
50           บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด                                      www.asset.co.th
51           บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)                       www.smk.co.th
52           บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด ( ประกันวินาศภัย ) สาขาประเทศไทย   
                www.aianonlife.co.th
53           บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด                                www.allianzcp.com
54           บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด                                        www.seic.co.th
55           บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)                            www.indara.co.th
56           บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   www.aig.com
57           บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด                                 www.asiainsurance.co.th
58           บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย               
                www.aceinsurance.co.th
59           บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จำกัด (เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ )  www.borirak.com
60           บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด       www.msig-thai.com
61           บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด                                        www.erawanins.com
62           บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)                          www.axa.co.th
63           บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด                                    www.lmginsurance.co.th
64           บริษัท โอสถสภาประกันภัย จำกัด                                    www.osi.co.th
65           บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด                  www.nzi.co.th
66           บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด                         www.aioibkkins.co.th