วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial) คือใคร มีหน้าที่ทำอะไร ?

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย  คือใคร มีหน้าที่ทำอะไร

     มีอีกหลายท่านคงไม่เคยรู้ว่ามีอาชีพอยู่ในประเทศไทยจริงๆ และมีรายได้หลักแสนถึงหลักล้านต่อเดือนเลยทีเดียวแต่กว่าจะเป็นได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานสูงพอสมควร อีกทั้งต้องเป็นคนที่รักในคณิตศาสตร์ชอบอยู่กับตัวเลขและต้องเป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเข้าตนเองตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็จะสามารถเป็นได้ เพราะหากมีประสบการณ์แล้วก็ต้องสอบวัดระดับ เพื่อเทียบให้ได้วุฒิที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก เช่น วุฒิในด้านประกันชีวิตได้แก่ A.S.A และ F.S.A. (ระดับเฟลโลชิพ)  เป็นต้น

     นักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือที่รู้จักกันว่า แอคชัวรี (Actuary) บางครั้งก็ถูกเรียกว่า นักวิศวกรทางการเงิน บางคนนั้นก็เป็น CEO ของบริษัทเลยก็มี เปรียบเสมือนผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆทั้งศึกษาจากเหตุการณ์ในอดีต และจำลองอนาคตว่าจะสามารถเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ด้วยหลักคณิตศาสตร์ สถิติ  ความน่าจะเป็นซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนในอนาคต เช่น การเกิดอุบัติเหตุ  การเกิด การเจ็บป่วย ความพิการ การเกษียณอายุ การว่างงาน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ประมาณเหตุการณ์ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด โดยการจัดการทำให้อยู่ในรูป ตารางมรณะ ตารางสุขภาพ  Loss model เป็นต้น แล้วจึงนำไปใช้ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย อัตราเบี้ยประกันเงินสำรอง ออกแบบกรมธรรม์ ทำให้บริษัทนั้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยรู้อนาคตล่วงหน้าและสามารถเตรียมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการทำนาย ซึ่งย่อมหมายถึงต้องคำนึงถึงผู้เอาประกันจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการทำประกันภัยอย่างเป็นธรรมอีกด้วย

     ต้องเป็นคนที่มีทักษะและความรู้รอบตัวเป็นตัวกลางในการดำเนินการกับฝ่ายต่างๆในบริษัทเช่นในด้านฝ่ายการวางแผนระยะยาว ฝ่ายการตลาด บริหาร ฝ่ายการลงทุน ฝ่ายพิจารณารับประกันภัย ฝ่ายการจัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยให้เกิดการตัดสินใจของผู้บริหารและจะทำให้มีผลต่อนโยบายของบริษัทและการดำเนินการธุรกิจทั้งหมด  ให้คำแนะนำพนักงานในการพิจารณารับประกันว่า เคสแบบไหนควรที่จะรับประกันและไม่รับประกันบ้าง โดยสามารถทำงานได้อย่างกว้างขวางและให้คำปรึกษากับบริษัทอื่นๆก็ยังได้นั่นหมายถึงรายได้ที่ตามมาอย่างมหาศาลอย่างความคุ้มค่าเพราะกว่าจะได้เป็นก็ต้องมีความอดทนและมีความพยายามอย่างสูง 

     บริษัทประกันภัยในประเทศไทยต้องจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำงานทำให้บริษัทประกันภัย เพราะว่าอาชีพนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ทำให้มีเพียงไม่กี่คนที่เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับเฟลโล่และยังขาดแคลนมากนักคุณพิเชฐ  เจียรมณีทวีสิน พูดถึงบทบาทนักคณิตศาสตร์ประกันภัย