วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เกิดอุบัติเหตุรถชนกันมีประกันชั้น 1 ทั้งสองฝ่าย ควรทำอย่างไรดี?

     เกิดอุบัติเหตุรถชนกันมีประกันชั้น 1 ทั้งสองฝ่าย ควรทำอย่างไรดี?
ประกันชั้น 1 ครอบคลุมทุกอย่างไม่จำเป็นต้องรถชนรถ แต่ต้องเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น

     กรณีศึกษาเมื่อเราเป็นฝ่ายผิด ต้องให้ฝ่ายประกันของเราและคู่กรณี(ผู้เสียหาย)เจรจากันและหากทั้งคู่ไม่สามารถตกลงกันได้ว่าผลต่างอยู่ที่เท่าไหร่ ทางคู่กรณี(ผู้เสียหาย)และทางฝ่ายประกันของคู่กรณีสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเราได้เมื่อทางฝ่ายประกันเราไม่มีความสามารถที่จะจ่าค่าเสียหายตามที่ถูกเรียกร้องได้ครบ ซึ่งเราต้องรับผิดชอบในผลต่าง
     - กรณีที่เกิดความเสียหายเฉพาะกับตัวรถยนต์ซึ่งสามารถประเมินค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนตัวเงินได้ เกิดความเสียหายเท่าใดก็เรียกร้องค่าความเสียหายได้เท่านั้น ถ้าไม่เกินวงเงินประกันก็จ่ายไป แต่ถ้าเกินก็ต้องเสียในส่วนต่างที่ตกลงกันไม่ได้ ซึ่งโดยส่วนมากจะไปจบโดยให้พนักงานสอบสวนปรับ 400-1000 บาท
     - แต่กรณีที่เกิดเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและภาวะจิตใจนั้นซึ่งไม่อาจสามารถประเมินค่าเป็นจำนวนเงินได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคู่กรณี(ผู้เสียหาย)จะเรียกร้องกับผู้ทำความเสียหายจะตกลงกัน ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจของผู้เสียหายทำให้เป็นการยากที่จะเจรจากันได้โดยง่ายเมื่อเกิดเหตุขึ้น

     เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่สามารถตัดสินว่าใครเป็นฝ่ายถูกใครเป็นฝ่ายผิด แต่มีหน้าที่สำคัญคือไกลเกลี่ยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ตกลงกันอย่างเรียบร้อยและลงบันทึกประจำวันเอาไว้เท่านั้น 
ส่วนกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ใครจะฟ้องร้องกันอย่างไร ก็ต้องไปฟ้องร้องกันที่ศาลเอาเอง ก็เป็นที่รู้ๆกันว่าส่วนมากทางประกันมักไม่ค่อยที่จะยอมจ่ายให้และไม่ให้เรายอมรับผิดถ้ากรณีที่ไม่ผิดจริงๆแบบเห็นจะ ๆ เช่น ผิดกฎจราจร เมาแล้วประมาท อันนี้บางที่ประกันก็ไม่จ่ายเพราะมีระบุไว้ในข้อยกเว้นกรมธรรม์
     อีกเรื่องหนึ่งคือหากผลต่างไม่มากเกินไปจะยอมเสียก็ได้ จะดีกว่าถ้าคุณต้องเสียเบี้ยประกันที่แพงขึ้นในปีถัดไป