วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การแต่งงาน กับ ประกันภัยรถยนต์ มันเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

1.ทำให้จ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ถูกลง
มีการรายการงานคู่สามีภรรยาที่แต่งงานแล้ว มีสถิติที่จะเกิดอุบัติเหตุต่ำว่าคนที่ไม่แต่งงาน และนั่นส่งผลต่อการคำนวนความเสี่ยงของบริษัทประกัน และย่อมส่งผลต่อเบี้ยประกันที่อาจทำให้คุณจ่ายเบี้ยประกันถูกลงนั่นเอง ดังนั้น หากคุณพึ่งแต่งงานใหม่ ลองปรึกษาบริษัทประกันของคุณดูว่า ในปีถัดไป คุณจะได้ลดค่าเบี้ยประกันรถยนต์หรือไม่ ?

2.รวมประกันรถยนต์ก็สามารถทำได้
บริษัทประกันหลายๆ เจ้า จะลดราคาเบี้ยประกันได้ หากมีการรวมประกันรถยนต์เป็นกรมธรรม์เดียวในกรณีของสามีภรรยา ซึ่งหากคุณมีประวัติการขับขี่ดีทั้งคู่ และไม่มีช่วงเว้นว่างของการไม่ทำประกัน คุณสองคน หากเป็นสามีภรรยากันควรติดต่อเพื่อรวมกรมธรรม์เป็นอันเดียว จะลดราคาได้มาก และหากคุณใช้ประกันรถยนต์คนละเจ้ากัน และเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกที่ไหนดีเวลารวมกันแล้ว หรืออยากจะเลือกเจ้าใหม่ 

3.เมื่อไหร่ที่ไม่ควรรวมกรมธรรม์เป็นอันเดียว
แม้ว่าการรวมกรมธรรม์จะมีประโยชน์ แต่บางกรณีคุณก็ไม่ควรรวม นั่นก็คือ หากไม่คนใดก็คนหนึ่ง มีประวัติการขับขี่ไม่ดี ชนบ่อย เคลมบ่อย จะทำให้เบี้ยแพงขึ้นอยู่ดี และไม่ช่วยอะไร แยกดีที่สุด นอกจากนี้ เบี้ยประกันของคนที่ไม่ได้มีประวัติขับขี่ไม่ดี ก็อาจได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะบริษัทประกัน เวลาพิจารณาความเสี่ยง ยังดูไปถึงคนในครอบครัวอีกด้วย ว่ามีประวัติการขับขี่เป็นอย่างไร จึงยังมีความเสี่ยง ที่เบี้ยประกันของคุณจะไม่ได้ถูกลงหลังแต่งงานนั่นเอง  ส่วนอีกกรณีที่ควรแยกกรมธรรม์กันก็คือ หากคู่ของคุณขับรถที่แพงกว่ามากๆ รถที่แพงกว่า ประกันย่อมแพงกว่า
เพราะฉะนั้นการรวมกันก็ไม่ได้ช่วยอะไร